By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Məmmədov Adil : Naxçıvan cərrahiyyəsinin inkişaf tarixi
Kitabda cərrahiyyə sənətinin yaranma rüşeymindən çiçəklənmə dövrünədək inkişaf yolundan, xüsusiyyətlərindən, etik cəhətlərdən bəhs edən maraqlı materiallar verilmişdir.
Əsgərov Hüseyn, Cəfərov Süleyman : Naxçıvan səhiyyəsinin təşəkkülü, inkişaf və tərəqqisi
Kitabda muxtariyyətdən öncə və sonrakı dövrlərdə xüsusən müstəqillik illərində Naxçıvanda səhiyyənin inkişafı xronoloji şəkildə öz əksini tapmışdır.