By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mustafayeva Zeynəb : Naxçıvan Muxtar Respublikasının Epidemioloji atlası
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində epidemioloji şəraitin yaxşılaşdırılması üçün görülən tədbirlər və xəstəliklər haqqında məlumat verilmişdir.
Алиева Гюльтякин : Анализ показателей планирования семьи в Нахичеванской АР Азербайджанской Республики за период 1992-2004 г.
В буклете представлена ​​информация об анализе показателей планирования семьи в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджанской Республики за 1992-2004 годы.