By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Kənd və meşə təsərrüfatı


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Məhərrəmov S.H., Tahirov Ə.S., Əsədov E.S. : Naxçıvanda arıçılıq: ənənələri və perspektivləri
Monoqrafiyada dünyada arıçılığın yaranması və hazırki vəziyyəti, Azərbaycanda arıçılıq, Naxçıvanda arıçılığın keçdiyi yol, hazırki vəziyyəti və perspektivləri əks olunur. Arıçılığın əsas prinsipləri, arıçılığa başlamağın başlıca şərtləri, arıçılıqda mövsümi və aylıq işlər, arıçılıq məhsulları, arıların xəstəlik və zərərvericiləri geniş işıqlandırılmışdır.