Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Əliyev Ziyadxan : "Cəmil Müfidzadə. Cizgilərə hopan ömür..."
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünas Ziyadxan Əliyevin "Cəmil Müfidzadə. Cizgilərə hopan ömür..." kitabı xalq rəssamı, görkəmli qrafika ustası Cəmil Müfidzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs edir.
Əliyev Oruc : "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru
Monoqrafiyada "Kitabi-Dədə Qorqud" boyları ilə nağılların oxşar motiv və süjetləri müqayisəli şəkildə təhlil olunur
Əliyev Nail : 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə
Bu kitab xalqımızın həyatında baş vermiş soyqırımlar və deportasiya dövrlərində soydaşlarımızın faciələrindən, düçar olduqları müsibətlərdən söhbət açır
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Humanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanda humanitar siyasət, qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü haqqında məlumatlar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. İnsan amili: sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanda insan amili, sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası haqqında məlumatlar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər.Ordu quruculuğu: təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanın ordu quruculuğu, təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti haqqında məlumatlar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər (xarici siyasət: ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər-beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi)
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanın xarici siyasəti, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər-beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi haqqında məlumatlar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Dövlət quruculuğu: peşəkarlıq, kreativlik və demokratizm
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanın dövlət quruculuğu haqqında məlumatlar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. İqtisadiyyat inkişaf və tərəqqi amili kimi
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafi haqqında məlumatlar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Regional inkişaf: modernləşmə və sahəvi ənənələrin qorunması
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanın regional inkişafı haqqında məlumatlar verilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15