Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

   Elektron KataloqA B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Açar Söz:
Kitab Adı:
Müəllif Adı:
Mövzusu:
Alt mövzusu:
Nəşri:
Əliyev Ziyadxan : "Cəmil Müfidzadə. Cizgilərə hopan ömür..."
Kitab xalq rəssamı, görkəmli qrafika ustası Cəmil Müfidzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs edir. Kitabda rəssamın yaradıcılıq yolu ardıcıllıqla izlənilmiş, onun çəkdiyi çoxsaylı qrafik silsilələr ayrıca təhlil olunmuşdur.
Əliyev Oruc : "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru
Monoqrafiyada "Kitabi-Dədə Qorqud" boyları ilə nağılların oxşar motiv və süjetləri müqayisəli şəkildə təhlil olunur
Əliyev Nail : 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə
Bu kitab xalqımızın həyatında baş vermiş soyqırımlar və deportasiya dövrlərində soydaşlarımızın faciələrindən, düçar olduqları müsibətlərdən söhbət açır
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər (Dövlət quruculuğu: peşəkarlıq, kreativlik və demokratizm)
Kitabda "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" nın icrasına həsr olunmuş konfranslar verilmişdir.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər (Humanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü)
Kitabda sosial, iqtisadi məsələlər, sənaye, infrastruktur obyektlərinin və mədəniyyət ocaqlarının, tarixi, dini abidələrin bərpası və tikilməsi haqqında həyata keçrilən layihələr öz əksini tapmışdır.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər (İnsan amili: sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası)
Kitabda Azərbaycanın bölgələrində Səhiyyə Mərkəzlərinin, İdman Komplekslərinin və Gənclər Mərkəzinin açılışı və bu istiqamətdə Respublika Prezidentinin göstərişləri öz əksini tapmışdır.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər (İqtisadiyyat inkişaf və tərəqqi amili kimi)
Kitabda 2003-2013-cü illər arasında inkişaf etmiş Azərbaycan iqtisadiyyatı və bu sahədə qazanılan nailiyyətlərdən bəhs olunur.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər (Ordu quruculuğu: təhlükəsizlik və müstəqilliyin zəmanəti)
Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu gün onun yolunu uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu sahədə göstərdiyi xidmətləri və əldə olunmuş nailiyyətlər kitabda öz əksini tapmışdır.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər (Regional inkişaf: modernləşmə və sahəvi ənənələrin qorunması)
Kitabda Regionların sosial iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirələr və Dövlət Proqramının uğurlu icrasından bəhs olunur.
Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər (Xarici siyasət: ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər- beynəlxalq inteqrasiya və ölkənin nüfuzunun güclənməsi)
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xarici ölkələrə səfəri və xarici ölkələrin dövlət başçılarının Azərbaycana səfərləri və rəsmi görüşləri verilmişdir.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12